MT Tuareg.                         

 

Dekksgutten`s avregningsbok fra 1961 / 62

Til INDEXSIDEN

Motormann Harald Gilberg til h°yre, meg til venstre dekksgutten.

 

 

Til INDEXSIDEN